Nejrizikovější silnice v Plzeňském kraji
Nejrizikovější silnice v Plzeňském kraji

Nejrizikovější silnice v Plzeňském kraji

Posadit se za volant je mnohdy otázkou neskutečné kuráže. Na silnicích vozidel rozhodně neubývá, spíše naopak a ne každý řidič je dostatečně opatrný, pokud ještě nemá praxi. Na druhou stranu právě dlouholetá zkušenost může vyvolat falešný pocit bezpečí, že jakoukoliv situaci v klidu zvládneme. Kde se nachází nejnebezpečnější silnice a co bývá nejčastější příčinou nehod v Plzeňském kraji?

Zapeklité úseky v Plzni

Nehody na vytížených silnicích a křižovatkách ve městech obvykle způsobují odlišní činitelé, než mimo ně. Na vině bývá nepozornost řidičů, nejezdí se tak vysokou rychlostí, navíc se častěji jen popojíždí. Nejednoho řidiče tento fakt může lehce uvrhnout do pokušení začít odepisovat na zprávy v telefonu a ťuknutí je na spadnutí. Za dalším faktorem nehodovosti stojí nerespektování pravidel silničního provozu.

Podle televize Nova jsou v Plzni nejrizikovějšími silnicemi křižovatky ulic Klatovská třída, U Trati a Borská. Dohromady se na nich za poslední dva roky stalo 11 nehod, zranili se 4 lidé. Pojišťovny odhadly škody na 1 521 234 Kč. Nejčastěji se tu nehody staly kvůli jízdě na červenou, což je zrovna věc, která se dá velmi snadno ovlivnit.

Nechvalně známý úsek silnice u Nepomuku

Nejčastější příčinou nehod na silnicích mimo města je například zvěř na vozovce, namrzlá silnice, mlha, nedání přednosti, či nedodržování bezpečné vzdálenosti a neodhadnutí přiměřené rychlosti. Nejrizikovějším úsekem na Plzeňsku je hlavně pro mladší řidiče je úsek silnice I/20 poblíž Nepomuku u odbočky na obec Klášter. Zrovna tato silnice je ukázkou častého nesprávného posouzení rychlosti. Za poslední dva roky se na ní stalo pět nehod řidičů ve věkovém rozmezí 18-31 let. Vyšší rychlost se lidé nebojí použít kvůli dlouhým, rovným úsekům hlavně ze směru od Měcholup a jen mírné zatáčce u odbočky na Klášter. Za necelý rok 2022 se tam stalo 13 nehod.

Dalším nebezpečným místem je opět úsek silnice I/20 o několik kilometrů blíže k Plzni. Nachází se nedaleko za obcí Chválenice, kousek nad křižovatkou u Radyně. V zátočině a na křižovatce se za poslední dva roky nahlásilo 14 nehod. Ostatní nehody zde naštěstí nevyžadovaly zásah záchranných složek, i tak jich ale byla celá řada.