Velký vůz Sever
Velký vůz Sever

3 kurzy, které byste si jako sociální pracovníci letos neměli nechat ujít

Pro všechny, kteří pracovně působí v sociální sféře a chtějí si rozšířit své znalosti a dovednosti, jsou v letošním roce k dispozici zajímavá školení. Proč neváhat s účastí?

Ne vždy nás odborné školy dostatečně vybaví. Pokud od vás vaše práce vyžaduje prohloubení či oživení dovedností v konkrétní sféře, neváhejte do dalšího vzdělávání investovat nebo o něj zažádat u nadřízených. Vzdělávání pro sociální pracovníky 2024 je navrženo tak, aby poskytovalo komplexní vzdělání ve specifických tématech potřebných pro efektivní práci v sociálních službách. Vybrali jsme pro vás tři, které považujeme za klíčové.

  1. Kurz využití krizové intervence v sociální práci


Tento výcvik je určen pro sociální pracovníky, kteří se ve své praxi setkávají s nejrůznějšími krizovými situacemi. Kurz nabízí návody, jak efektivně reagovat v emočně náročných situacích a učí, jak zvládat vlastní emoce a poskytovat kompetentní krizovou intervenci.

  1. Kurz krizové intervence se zaměřením na děti a mládež


V rámci tohoto kurzu probíhá příprava na intervenci v krizových situacích, přičemž se výcvik zaměřuje na práci s dětmi a mládeží. Účastníci se naučí, jak reagovat na různé typy krizí a jak poskytovat citlivou podporu mladým klientům.

  1. Kurz na téma domácího násilí


Tento kurz se zaměřuje na problematiku domácího násilí. Cílem je seznámit účastníky s identifikací a podporou osob, které domácí násilí zažívají nebo jsou jím ohroženy. Kurz zdůrazňuje význam správné komunikace a poskytování specializované pomoci obětem.

Každý kurz je akreditován a splňuje standardy pro odborné vzdělávání v České republice, čímž je zajištěno, že účastníci získají skutečně kvalitní a celostátně uznávané vzdělání. Všechny akreditované kurzy pro sociální pracovníky 2024 jsou zásadní pro zvyšování profesních kompetencí a jsou navrženy tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám a výzvám v oblasti sociální práce. 

Nabídka kurzů je pochopitelně mnohem širší. Pro více informací o těchto a dalších kurzech můžete navštívit web Velký vůz Sever, kde najdete detailní popisy kurzů a informace o registraci.