Domácí ČOV
Domácí ČOV

Pro a proti pořízení ČOV

Domácí čistírny odpadních vod (ČOV) jsou efektivním řešením pro domácnosti, které nemohou být připojeny ke kanalizačnímu systému. Tyto systémy nabízí ekologické a ekonomické výhody, ale je důležité zvážit i jejich nevýhody.

Výhody Domácích ČOV

  • Úspory na Pozemku: ČOV umožňuje bydlení na pozemcích bez kanalizační přípojky, což může znamenat úspory při pořízení pozemku.
  • Ekonomický Provoz: V porovnání s tradičními žumpami nabízejí domácí ČOV nižší provozní náklady díky nižší frekvenci vyvážení.
  • Účinné Čištění: Systémy jsou navrženy tak, aby odpadní vody čistily efektivně a v souladu se zákony.
  • Využití Vody: Přečištěná voda z ČOV může být použita pro zalévání zahrad, což přináší úspory za vodné.
  • Vhodnost pro Rekreační Objekty: Moderní ČOV mohou efektivně fungovat i v rekreačních objektech s přerušovaným provozem.

Nevýhody Domácích ČOV

  • Pořizovací Cena: Cena ČOV se pohybuje od 30 tisíc do 80 tisíc korun, kromě dalších nákladů jako projektová dokumentace a instalace.
  • Nedostupnost Dotací: Pro jednotlivce nejsou dostupné dotace na pořízení ČOV.
  • Byrokracie: Pořízení ČOV vyžaduje povolení a projekční dokumentaci, což znamená dodatečnou byrokratickou zátěž.
  • Závislost na Elektřině: ČOV vyžadují elektrický proud pro svůj provoz, což může být nevýhodné v době vysokých cen energií.
  • Nutnost Údržby: Pravidelná údržba, včetně odebírání vzorků přečištěné vody a revizí, je nezbytná pro správný provoz ČOV.

Závěr

Domácí ČOV může být skvělou volbou pro ty, kteří chtějí bydlet na místech bez přístupu ke kanalizaci a zároveň hledají ekologické a ekonomické řešení likvidace odpadních vod. Přesto je důležité vzít v úvahu náklady na pořízení, provoz a údržbu. Moderní systémy nabízejí řešení, která minimalizují některé z těchto nevýhod, jako je například snížení potřeby údržby nebo nezávislost na elektrické síti.

Zdroj informací: https://www.covbezuradu.cz/blog/cov/5x-pro-a-proti-domovni-cov